Peratusan Web berdasarkan kriteria standard pemikiran


Graf di atas merupakan peratusan penilaian laman web pada setiap 10 standard pemikiran. di dapati kriteria standard pemikiran yang mempunyai peratus tertinggi ialah kriteria logik iaitu seratus peratus daripada 50 laman web tersebut. ini menunjukan semua laman web yang dikaji tersebut logik kandungannya. namun demikian, hanya 48 peratus daripada 50 laman web tersebut yang mempunyai kriteria mendalam. Selebihnya, penulis web tidak menerangkan tentang makanan yang halal dan haram secara mendalam. Walaubagaimanapun,bagi kriteria ketepatan,relevan,dan adil mempunyai di antara peratus yang agak tinggi di mana lebih daripada 90 peratus. Bagi kriteria kejelasan dan terperincian, didapati mempunya peratusan yang sama iaitu 86 peratus. manakala bagi kriteria hikmah, 88 peratus dan luas 58 peratus. Hal ini menunjukan, kebanyakan web yang dikaji tersebut tidak meluas penghuraiaanya di mana hanya 58 peratus sahaja bagi kriteria luas.

0 ulasan:

Catat Ulasan