Peratusan Kesesuaian Web Yang Di kaji

Berikut merupakan analisa peratusan laman web yang sesuai dan tidak sesuai.


Pengkaji mendapati 42 peratus iaitu sebanyak 21 web daripada 50 laman web yang dikaji sesuai untuk dijadikan sebagai bahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi tajuk makanan yang halal dan haram menurut islam. Peratusan ini dikira berdasarkan kepada 10 standard pemikiran di mana laman web yang sesuai ini memenuhi semuia kriteria standard pemikiran.

Walaubagaimanapun, sebanyak 64 peratus daripada 50 laman web tersebut tidak sesuai dan tidak memenuhi 10 kriteria standard pemikiran yang telah ditetapkan.

Antara laman web yang sesuai untuk digunakan dalam proses penagajaran dan pembelajaran tajuk makanan halal dan haram menurut islam :
0 ulasan:

Catat Ulasan